هرمزگان، شهرستان پارسیان، بخش مرکزی، خیابان مخابرات، کوچه فربودی، ساختمان کامتل موبایل، واحد ۳
شماره همراه:

٠٩١٢٩٢۴٣٢٣۶

۰۹۱۷۳۶۲۹۶۰۲

تلفن ثابت:

۰۷۶۴۴۶۲۴۳۰۴

کد پستی:

۷۹۷۷۱۶۳۳۳۱